0499 379911 info@bschepens.nl

Homeplan

Homeplan is een van oorsprong Nederlandse organisatie die zich inzet voor de huisvesting van de allerarmsten over heel de wereld. In 2011 en 2012 hebben wij enkele huisvestingsprojecten in Mexico gesponsord. Beide keren zijn we actief en ter plekke betrokken geweest bij de bouw. Het heeft ons verrijkt met mooie en waardevolle ervaringen. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid dragen wij Homeplan en haar doelstellingen een zeer warm hart toe. Wellicht ook interessant voor u of uw organisatie?
www.homeplan.nl