Nieuws

Aanbrengen overstortriool

Voor de Gemeente Geldrop-Mierlo hebben we op het industrieterrein aan de Nijverheidsweg in Mierlo een overstortriool op de bestaande regenwaterriolering aangebracht. Deze verbinding zorgt ervoor dat overtollig hemelwater wordt afgevoerd naar het achterliggende kanaal en wateroverlast wordt voorkomen.

Het aanbrengen van een overstortriool op de bestaand de regenwaterriolering
Het aanbrengen van een overstortriool op de bestaand de regenwaterriolering
Het aanbrengen van een overstortriool op de bestaand de regenwaterriolering