Nieuws

Laatste hand aan de BunkerToren

In Eindhoven hebben we de laatste grond- en infrawerkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van de buitenruimte van de BunkerToren! Na diverse werkzaamheden van het uitgraven van het cunet voor de betonverhardingen tot het spitten van de groenvakken en aanvullen met een laag teelaarde, hebben we onlangs het grond afgevoerd en de laatste WADI uitgegraven. Ook hebben we voor al de WADI’s het riolerings- en drainagewerk uitgevoerd. Een mooi en geslaagd project!

Infrawerken aan de BunkerToren in Eindhoven
Infrawerken aan de BunkerToren in Eindhoven
Infrawerken aan de BunkerToren in Eindhoven
Infrawerken aan de BunkerToren in Eindhoven