BunkerToren

Grond- en infrawerkzaamheden buitenruimte BunkerToren

In opdracht van Donkergroen (Donker Groep) hebben we de grond- en infrawerkzaamheden verricht voor de realisatie van een mooie, vernieuwde buitenruimte bij de BunkerToren in Eindhoven. Hier hebben we onder andere het cunet ontgraven voor de betonverhardingen en de WADI’s ontgraven (Water Afvoer Door Infiltratie). Tevens zijn de groenvakken gespit en aangevuld met een laag teelaarde. Ook zijn de kabels voor de verlichting gelegd en hebben we riolerings- en drainagewerk uitgevoerd voor de WADI's. In goede samenwerking met Donkergroen is het project voorspoedig en volgens planning verlopen!

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project of wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van grondwerk, infrawerk of profilering? Neem contact met ons op.